Select Page

KENTTÄÄN TUTUSTUMINEN JA PELAAMINEN

Greencardin suorittaminen huipentuu muutaman reiän kävelyyn tai pelaamiseen kentällä kaverin/tuutorin kanssa.

Tasoituksen omaavan tuutorin tehtävänä on opastaa pelaamisen joustavaa etenemistä, turvallisuutta, toimintaa tiiauspaikalla ja viheriöllä
sekä huolehtia kentän kunnosta.
Lisäksi käydään läpi peliajan varaaminen ja tiedustellaan caddiemasterilta ohjeet golfseuraan liittymisen ja pelioikeuden osalta.

Tutustumisen jälkeen tuutori allekirjoittaa ja täyttää yhteystietonsa ja lähettää ne meille TÄSTÄ!

Green cardin hyväksyy ja allekirjoittaa kyseisen seuran valtuuttama henkilö.

1. Korvienväli kiittää
Golfin on todettu olevan tehokasta lääkettä ahdistuksen ja masennuksen kaltaisiin mielenterveydellisiin ongelmiin.
Lajin on myös osoitettu kasvattavan itseluottamusta ja kehittävän itse­tuntoa.
Aivotkin hyötyvät lajin haasteista, mikä voi auttaa ennalta­ehkäisemään dementiaa.

2. Kilometrejä kertyy
Jalkaisin pelaavat golfarit ottavat kierroksella noin 11 000–16 600 askelta ja kävelevät noin 6,4–12,8 kilometriä.
Täydellä kierroksella hyödyllistä terveysliikuntaa kertyy noin neljän tunnin, puolella kierroksella noin kahden tunnin verran.

3. Kalorit kuluvat
Golf luokitellaan yleensä kohtuullista rasitusta tarjoavaksi liikunnaksi.
Energiaa kierroksella kuluu tutkimusten mukaan reilusta viidestä sadasta jopa runsaaseen kahteen tuhanteen kilokaloriin.
Niin sanottu metabolinen ekvivalentti golfilla on parhaimmillaan noin viiden luokkaa.

4. Sosiaalinen peli
Golfpelin yhteisöllisyys auttaa kehittämään vuorovaikutustaitoja ja on omiaan kasvattamaan hyvinvoinnin kannalta tärkeää sosiaalista verkostoa.
Golfin on myös osoitettu rakentavan siltoja sukupolvien välille.

5. Riskit pienenevät
Fyysinen aktiivisuus ja säännöllinen liikunta vähentävät tutkimusten mukaan esimerkiksi suolistosyövän riskiä noin 30:lla,
rintasyövän riskiä 20:lla ja sydän- ja verisuonitautien sekä sydänkohtausten riskiä 20–35 prosentilla.

6. Vihreys virkistää
Ulkona liikkumisella ja auringon­valolla on osoitettu olevan suora yhteys henkiseen hyvinvointiin.
Kyky hallita stressiä paranee vih­reässä ympäristössä liikuttaessa.

7. Golf pidentää ikää
Paljon siteeratun ruotsalaistutkimuksen tulosten mukaan golfarit elävät jopa viisi vuotta vertailuryhmän jäseniä pitempään
– sukupuoleen tai sosio­ekonomiseen asemaan katsomatta. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös yhdysvaltalaistutkimuksissa.

8. Laji koko eliniäksi
Golfin harrastajat jatkavat pelin parissa keskimäärin huomattavasti pitempään kuin useimpien muiden liikuntalajien harrastajat.
Lajin voi myös aloittaa hyvin varhain – tai vasta kypsässä iässä.

9. Hengitys paranee
Säännöllinen golfharrastus auttaa ylläpitämään ja jopa kehittämään hengityselimistön toimintaa ikäihmisillä.

10. Ikäihmisten kehon-hallinta kohenee
Golf pitää yllä lihaskuntoa ja parantaa tasapainoa ikääntyneiden keskuudessa.
Säännöllisen liikunnan on osoitettu vähentävän lonkkamurtumien riskiä 36–68 prosentilla.

11. Riski sairastua diabetekseen pienenee
Säännöllinen liikunta voi auttaa välttymään jatkuvasti yleistyvältä kakkostyypin diabetekselta.
Riskin arvioidaan pienenevän noin 30–40 prosentilla. Golfharrastuksen on osoitettu parantavan veren sokeriarvoja.

12. Tehokasta kuntoutusta
Golf on viime aikoina saavuttanut suosiota Alzheimerin tautia tai Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuksessa.
Golf on sopivasti kuormittavaa ja nivelten liikkuvuutta ylläpitävää liikuntaa myös esimerkiksi nivelrikosta kärsiville.
Erityisryhmiä golf palvelee useilla erilaisilla tavoilla.